Rozmówki polsko-fińskie – nauka języka fińskiego Screenshots

Description

Rozmwki polsko-fiskie to aplikacja przeznaczona dla osb chccych pozna podstawy jzyka fiskiego. Obejmuje ona zasb pyta, odpowiedzi, sw i zwrotw umoliwiajcych porozumienie si w typowych codziennych sytuacjach.

Rozmwki s podzielone na nastpujce dziay:

* przydatne zwroty
* pozdrowienia
* liczby
* czas
* miary
* kolory
* pogoda
* dane personalne
* nazwy geograficzne
* napisy informacyjne
* podr
* poczta, telefon
* zakwaterowanie
* zwiedzanie
* restauracja, bar
* zakupy
* sport, wypoczynek
* razem: ponad 1000 przydatnych sw, zwrotw i fraz

Rozmwki umoliwiaj rozpoczcie nauki jzyka osobom, ktre nigdy wczeniej nie miay stycznoci z jzykiem fiskim, jednake s one rwnie doskona aplikacj, ktra ugruntuje i poszerzy znajomo jzyka u osb majcych ju podstawy fiskiego.

Wszystkie zwroty, wyraenia i rozmwki – oprcz tego, e wywietlaj si na ekranie – s rwnie podane w formie audio.

Pliki audio zostay utworzone w taki sposb, aby byo moliwe odsuchiwanie dowolnie wybranych sw, zwrotw i wyrae. Moesz rwnie odsucha cay materia z danego dziau.

Aplikacja po zainstalowaniu moe by uytkowana off-line (bez koniecznoci poczenia z Internetem).

Dodatkowo aplikacja zawiera podstawowe informacje o Finlandii.

More Apps by RosMedia


123 Kids Fun MU..

123 Kids Fun AL..

123 Kids Fun AN..

123 Kids Fun GA..

123 KIDS FUN MU..